Societăți Comerciale | Angajări

No comments

Magazinul de mobilă AMA HOME DESIGN angajează consilier vânzări în condiții foarte avantajoase.
Se oferă salariu atractiv și bonuri de masă.
Informații la magazinul situat pe Șoseaua Sibiului, lângă market Carrefour sau la telefon: 0743.113.254.

Societatea Comercială NOOTEBOOM angajează sudori MIG / MAG cu experiență și lăcătuși mecanici cu experiență în sudură MIG / MAG. Informații la telefon: 0751.147.941.


Societatea Comercială M E D I M P A C T S.A. MEDIAȘ angajează Contabil Șef.
Cerințe:
-studii superioare economice – profil financiar-contabil (diplomă de licență)
-cunoștințe operare PC – Microsoft Office (Word, Exel)
– 5 ani vechime în activități economico-financiare
-cunoașterea prevederilor legale în domeniul financiar-contabil și
-să nu fi suferit condamnări
Pentru participarea la concurs candidatul va prezenta un dosar conținând urmatoarele documente:
-curriculum vitae
-cerere de înscriere la concurs
-copia actului de identitate
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (dacă este cazul)
-copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
-cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
Dosarul se va depune la sediul societăţii din Mediaș, str. I.C.Brătianu, nr.24 (în spatele Primăriei Mediaş) la Serviciul Resurse Umane, până la data de 20.10.2017.
Pentru informații suplimentare sunați la numarul de telefon 0733.917.465.
Concursul constând în probă scrisă și interviu se organizează la sediul societății, în perioada 23 – 27 octombrie 2017.

S.C. BB-TRAILER MEDIAȘ, fosta LANGENDOR MEDIAȘ, societate cu capital german, având ca obiect de activitate producția de remorci și semiremorci basculante, cu sediul în Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr. 41 (în incinta S.C. AUTOMECANICA SA Mediaș) angajează sudori cu experiență.

Condiții de participare:
experiență în domeniu minim 5 ani;
cunoștințe desen tehnic.
Cunoștințe de limba germană constituie avantaj.

Cererile de angajare împreună cu CV-urile se depun la sediul societății (CP – poarta societății) sau se pot trimite pe adresa de e-mail:
luci.limbasan@bb-trailer.ro.

Informații la telefon: 0269.803.615 și 0755.036.373.

S.C. BACHMANN România specializată în producția de echipamente de distribuție a energiei electrice, angajează în condiții foarte avantajoase următoarele categorii de muncitori:
1.Lucrător depozit;
2.Operator linie montaj
Cerințe:
-absolvent școală profesională sau liceu
-experiența pe posturi similare constituie avantaj.
CV-urile se depun la sediul firmei BACHMANN, din Mediaș, Strada Stadionului, nr. 88.

Societatea Automecanica angajează LĂCĂTUȘ MECANIC și SUDOR MIG-MAG
Cerințe:
-calificare specifică postului;
-experiența de minimum 1 an în domeniu constituie avantaj.
Se oferă:
-salariu atractiv și negociabil, tichete de masă, 3 prime anuale și plata transportului local.
CV-urile și cererile de angajare se pot depune la sediul firmei sau se pot trimite online la adresa de e-mail recrutare@autm.ro. Pentru informații suplimentare, adresați-vă Biroului Resurse Umane.
Informații la telefon: 0269.803.609.

S.C. RUFICON-MIR SRL, angajează în condiții avantajoase:

1.Dulgher pentru acoperiș – 2 posturi;
2.Montator țiglă metalică – 2 posturi;
3.Muncitor necalificat pentru acoperiș – 2 posturi.
Se oferă pachet salarial atractiv și prime de performanță.
Cererile se pot depune la magazinul Acoperișul Meu din Mediaș, Șoseaua
Sibiului, nr.160.

Magazinul ACOPERIȘUL MEU angajează în condiții avantajoase:
1.Lucrător comercial – 1 post;
2.Agent de vânzări – 1 post.
Se oferă pachet salarial atractiv și prime de performanță.
Cererile se pot depune la magazinul Acoperișul Meu din Mediaș, Șoseaua
Sibiului, nr.160 sau pe e-mail la: magazin@acoperisulmeu.ro

 

Promoveaza pe Facebook:

ALTE ARTICOLE

Niciun Comentariu.

Lasă Un Comentariu