Amenzi pentru neacordarea repausului săptămânal la zilieri

No comments

În luna Octombrie s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, o campanie naţională de verificare a respectării de către beneficiari a prevederilor legislaţiei privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.


Conform Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii pot folosi zilieri doar pentru munca necalificată, în domeniile de activitate prevăzute la articolul 13.

În perioada de desfăşurare a campaniei, inspectorii de muncă au verificat 39 de  operatori economici care beneficiază de activităţi desfăşurate de 135 de persoane având calitate de zilieri.

Pentru neconformităţile identificate, inspectorii de muncă au dispus 37 de măsuri de remediere. Beneficiarii s-au ales cu 15 sancţiuni contravenţionale, din care 2 amenzi în valoare totală de 8000 lei. Amenzile s-au aplicat pentru neacordarea repausului săptămânal, respectiv netransmiterea elementelor contractului individual de muncă în termenul prevăzut de lege.

Tot cu această ocazie s-au mai acordat 13 avertismente scrise pentru nerespectarea duratei zilnice de executare a activităţii zilierilor,  acordarea cuantumului remuneraţiei brute sub valoarea pe oră a salariului minim brut pe ţară şi neîndeplinirea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă.

Sursa: ITM Sibiu

Prietenii Tăi Știu?

ALTE ARTICOLE

Niciun Comentariu.

Lasă Un Comentariu