Societăți Comerciale

Societăți Comerciale | Angajări | Locuri De Muncă

*Service-ul Olariu Auto Moto angajează mecanici auto, vulcanizator și  consultant recepție service, fată sau băiat. Informații la telefon 0744666626.

*Restaurantul Mama Livia Vera, angajează bucătar, de preferință cu vârsta peste 45 de ani. Informații la telefon 0766 430 163 sau 0742 061 737.

*S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.  Mediaş angajează  auditor intern.

 Cerințele postului

 • Studii superioare cu licență în domeniul juridic, economic sau administrație publică  
 • Certificat /diploma  de Auditor Public Intern – constituie avantaj
 • Experiență în domeniul studiilor  minim 3 ani
 • Vechimea în specialitatea de audit constituie avantaj
 • Cunoștințe  avansate  de  operare PC:  Microsoft Office
 • Abilități de analiză și sinteză
 • Comunicare
 • Orientare către rezultate 

Principalele Atribuţii:

 • elaborează norme metodologice specifice;
 • elaborează proiectul planului anual și multianual de audit public intern, aprobat de Directorul General;
 • efectuează activități de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, eficiență și eficacitate;
 • întocmeşte proiectul şi raportul de audit intern după fiecare misiune şi îl prezintă Directorului General pentru analiză şi aprobare;
 • întocmeşte programul de asigurare si îmbunatațire a calității;
 • elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

Dosarul se va depune la sediul societăţii din  Mediaș,  Aleea Comandor  Dimitrie Moraru, nr.19,  Birou Resurse Umane și trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție
 • CV
 • Copie după actul de identitate;
 • Copii după actele de studii, documente care să ateste specializări şi certificări suplimentare relevante pentru concurs;
 • Copie după Carnetul de Muncă / adeverințe de vechime, care să ateste vechimea în muncă  și  în specialitate;
 • Adeverință medicală cu mențiunea apt.

Candidații  selectați vor fi contactați cu privire la data și  ora desfășurării concursului. Informații suplimentare la telefon 0269 845 919.

*REYA EVENT CLUB angajează contabil cu experiență în contabilitate generală. Programul de lucru este flexibil și se oferă salariu avantajos. Informații la telefon 0744 931 204.

*SC APA TÂRNAVEI MARI SA  Mediaş angajează  Consilier Juridic

 Cerințele postului:

 •  Studii superioare cu licență, specializare științe juridice  
 • Experiență în domeniul  juridic  minim  3 ani
 • Cunoștințe avansate de drept comercial, dreptul muncii, drept civil, drept penal
 • Cunoștințe  avansate  de  operare PC:  Microsoft Office
 •  Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; 

Competențe generale:

 •  Abilități de comunicare, inițiativă, perseverență
 •  Capacitate organizatorică, de analiză și sinteză
 •  Spirit de echipă, orientare către rezultate

Responsabilitățile  postului:

 1. Asigură consultanța si reprezentarea angajatorului, apără drepturile si interesele legitime ale acestuia în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum si cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină.
 2. Întocmește formalitățile prevăzute de lege în cazul modificarii actului constitutiv, asigurând înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comertului.
 3. Redactează / revizuiește acte juridice care emană de la societate în relație cu terții, societăți comerciale (contracte comerciale, de prestări servicii, consultanță, închirieri, etc) sau autorități ale statului.
 4. Reprezintă societatea în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, pe baza delegării acordate.
 5. Redactează acţiunile societății înaintate către instanţele judecătoreşti şi organele arbitrale, redacteaza actiuni, concluzii, note de sedință în toate fazele procesuale, inclusiv căi de atac, pe care le exercită ori de câte ori este necesar.
 6. Ține evidenţa litigiilor si informează periodic conducerea societăţii cu privire la situaţia litigiilor şi a executărilor silite împotriva debitorilor.
 7. Asigură recuperarea creanțelor prin redactarea și introducerea de acțiuni în justiție împotriva debitorilor societății și administrează dosarele existente pe rol.
 8. Verifică persoanele juridice cu care societatea intră in relații comerciale.
 9. Furnizează opinii și solutii juridice pentru activitatea curentă a societății, deservind toate departamentele companiei. Acordă avizul de legalitate, în condițiile legii si ale regulamentelor specifice unității.
 10. Acordă asistență juridică de specialitate tuturor departamentelor firmei, în reglementarea raporturilor de muncă, participă la soluţionarea conflictelor de muncă. Urmărește si transmite compartimentelor societății  modificările legislative apărute în domeniul de interes.

Dosarul se transmite prin e-mail și trebuie să cuprindă următoarele:

 1. CV
 2. Act de identitate
 3. Actele de studii, alte documente care să ateste înscrieri, specializări şi certificări suplimentare relevante
 4. Carnet de Muncă/Adeverințe de vechime, care să ateste vechimea în muncă  și  în specialitate
 5. Declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale sau Cazier judiciar
 6. Adeverință medicală cu mențiunea apt pentru funcția de consilier juridic

Modalitate de selecție:  interviu (dat fiind pandemia de Covid 19 și măsurile restrictive impuse de Ministerul Sănătății, interviul se poate ține și prin video call/online). Candidații  selectați vor fi contactați cu privire la data și  ora desfășurării interviului. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0269 841425/ int 123, Birou  Resurse Umane sau la e-mail:  secretariat@apatarnavei.ro, daniela.negru@apatarnavei.ro   

*SC Me & Ziya’s Workshop SRL comercializează prin chioșcul de pe str. M. Eminescu lângă complexul Transilvania integrame, rebus, programe TV, reviste și ziare, cărți  și articole religioase, cărti si reviste pentru copii si  alte produse. Programul nostru in aceasta perioada este L-V: 8:30-12:30, S: 9:00-12:00, duminica – închis. Informații la telefon 0755 131 997.

*Începând cu 1 februarie 2020 o echipă de chirurgi de la Spitalul Sf. Constantin din Brașov conduși de dr. Bogdan Moldovan vor efectua consultații la Centrul Medical Vlăduțiu. Pentru consultațiile pentru transplant și pentru a doua opinie nu se percep taxe. Consultațiile se fac în vederea intervențiilor de chirurgie robotică și laparoscopică pentru obezitate, transplant renal și hepatic, carcinomatoză peritoneală, cea mai mare experiență în cancerele genitale cu carcinomatoză din Europa de Est, tiroidă, sân, litiaze renale, biliare, etc. Programări și informații suplimentare la telefon 0269 843 720 sau 0369 421 272.