Societăți Comerciale

Societăți Comerciale | Angajări | Locuri De Muncă

*Se angajează operator excavator, în zona Mediaș, program normal de muncă, salariu foarte atractiv. Informații la telefon 0765 398 148.

*S.C.  APA TÂRNAVEI MARI  S.A. cu sediul în Mediaş, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, angajează mecanic pentru Stația de Tratare a Apei Mediaș care asigură exploatarea, supravegherea şi întreţinerea mecanică la utilajele și instalațiile mecanice, hidraulice și pneumatice ale staţiei, conduce și coordonează activitatea din cadrul stației în schimbul său. Cerinţe:

 • Studii medii tehnice;
 • Cunoștinte temeinice în domeniul mecanic;
 • Analizează și înțelege schițele/desenele de execuție;
 • Dă dovadă de competență și profesionalism;
 • Abilități de a lucra în echipă, de a îndeplini sarcini diferite și complexe alături de colegi și implicare în activități solicitante;
 • Disponibilitate la program de lucru în schimburi;

Atribuțiile postului sunt următoarele:

 • spălare periodică a deznisipatoarelor, decantoarelor lamelare, rezervoarelor intermediare și a celor finale şi dezinfecţia acestora;
 • reglare a debitelor;
 • menținere în stare de curățenie a tuturor echipamentelor, utilajelor și instalațiilor, a zonelor de protecție sanitară cu regim sever;
 • prelevare de probe de apă brută și finită numai la schimbul 2;
 • manevrarea podului rulant de la depozitul de clor, în calitate de legător de sarcină/manevrant pod rulant;

Cererile tip pentru angajre se depun la sediul societății, Birou Resurse Umane, până în data de 03.02.2020 împreună cu următoarele documente:

 • carte de identitate
 • diploma/certificat absolvire  liceu/ şcoală profesională/curs calificare
 • adeverinţă medicală  care să ateste starea de sănătate

Informații suplimentare la telefon 0269-841425, interior 123, Birou Resurse Umane.

*SC M&M Stil angajează vânzător comercial.  Persoana interesată trebuie să aiba de preferință studii medii de specialitate, liceul agricol sau facultate. Se oferă salariu motivant și bonuri de masă. Informații la telefon 0740 395 072.

*SC ALDONA SRL, specializată în  execuția de construcții civile și industriale, cu sediul în Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr.35 A, recrutează  muncitor necalificat și instalator/ ajutor instalator apa/ canal. Beneficii: contract de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant si bonuri de masă. CV-urile se pot depune la sediul societății din Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr. 35 A  sau la adresa de mail aldonamedias@yahoo.com. Informații la telefon 0740 424 790.

*S.C. PIAŢA PRIM-COM S.A. cu sediul în Mediaş, str. Virgil Madgearu nr. 4, anunţă organizarea licitaţiei publice cu strigare,  pentru rezervarea  meselor aflate în incinta  halelor, respectiv hala A şi hala B, a  meselor de afară alocate răsadurilor şi  fructelor de sezon, situate pe domeniul public al Municipiului Mediaş în  Piaţa Agroalimentară Centrală de pe str. Virgil Madgearu nr. 2 aflate în administrarea societăţii. Licitaţia se va desfăşura în data de 29.01.2020 ora 10.00 la sediul Primăriei Mediaş, sala Daniel Thellmann. Procurarea caietelor de sarcini şi plata taxelor de licitaţie se va face până în data de  29.01.2020, ora 9.00  la  sediul  S.C. PIAŢA PRIM-COM S.A.  de pe strada Virgil Madgearu nr.4. Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic la telelefon 0369 449 923.

*Se angajeză operator introducere și validare date cu program de lucru de luni până vineri între orele 11-19 și manipulant marfă cu program de lucru de luni până vineri între orele 12-20. Informații la telefon 0727 733 931.