Societăți Comerciale

Societăți Comerciale | Angajări | Locuri De Muncă

*Pentru prevenirea  răspândirii COVID-19, Meditur S.A. adresează publicului călător rugămintea de a respecta distanța socială recomandată față de conducătorii auto, de ceilalți călători, în stațiile de călători, la  automatele de bilete, punctele de vânzare bilete și abonamente. Pentru mai multe detalii despre acest virus COVID-19 găsiți informații la:

 • TELVERDE 0800800358 în intervalul orar: 08:00-23:00 și pe site-ul Ministerului Sănătății- pentru informații sigure, în timp real. 

În cazul în care există suspiciuni asupra unor persoane care ar fi contactat virusul, aceste situații trebuie anunțate la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ – telefon  0269/211566 – SIBIU (24h/24h) sau medicului de familie.

*SC APA TÂRNAVEI MARI SA  Mediaş angajează consilier juridic pe perioadă nedeterminată.

Cerințele postului:

 • Studii superioare cu licență, specializarea științe juridice
 • Experiență în domeniul  juridic  minim  3 ani
 • Membru  al  Colegiului  Consilierilor Juridici
 • Cunoștințe avansate de drept comercial, dreptul muncii, drept civil, drept penal
 • Cunoștințe  avansate  de  operare PC:  Microsoft Office
 • Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
 • Nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic.

Competențe generale: 

 • Abilități de comunicare, inițiativă, perseverență
 • Capacitate organizatorică, de analiză și sinteză
 • Spirit de echipă, orientare către rezultate

Responsabilitățile  postului:

 1. Asigură consultanța si reprezentarea angajatorului, apără drepturile si interesele legitime ale acestuia în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum si cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină.
 2. Întocmește formalitățile prevăzute de lege în cazul modificarii actului constitutiv, asigurând înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comertului.
 3. Redactează / revizuiește acte juridice care emană de la societate în relație cu terții, societăți comerciale (contracte comerciale, de prestări servicii, consultanță, închirieri, etc) sau autorități ale statului.
 4. Reprezintă societatea în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, pe baza delegării acordate.
 5. Redactează acţiunile societății înaintate către instanţele judecătoreşti şi organele arbitrale, redacteaza actiuni, concluzii, note de sedință în toate fazele procesuale, inclusiv căi de atac, pe care le exercită ori de câte ori este necesar.
 6. Ține evidenţa litigiilor si informează periodic conducerea societăţii cu privire la situaţia litigiilor şi a executărilor silite împotriva debitorilor.
 7. Asigură recuperarea creanțelor prin redactarea și introducerea de acțiuni în justiție împotriva debitorilor societății și administrează dosarele existente pe rol.
 8. Verifică persoanele juridice cu care societatea intră in relații comerciale.
 9. Furnizează opinii și solutii juridice pentru activitatea curentă a societății, deservind toate departamentele companiei. Acordă avizul de legalitate, în condițiile legii si ale regulamentelor specifice unității.
 10. Acordă asistență juridică de specialitate tuturor departamentelor firmei, în reglementarea raporturilor de muncă, participă la soluţionarea conflictelor de muncă. Urmărește si transmite compartimentelor societății  modificările legislative apărute în domeniul de interes.

Dosarul se transmite prin e-mail până la 30.04.2020 și trebuie să cuprindă următoarele:

 1. CV
 2. Act de identitate
 3. Actele de studii, alte documente care să ateste înscrieri, specializări şi certificări suplimentare relevante
 4. Carnet de muncă/adeverințe de vechime, care să ateste vechimea în muncă  și  în specialitate
 5. Declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale sau cazier judiciar
 6. Adeverință medicală cu mențiunea apt pentru funcția de consilier juridic

Vor fi acceptate numai dosarele care cuprind documentele  de mai sus.  Selecția persoanelor interesate se face pe bază de interviu interviu, care dat fiind pandemia de Covid 19 și măsurile restrictive impuse de Ministerul Sănătății, se poate ține și prin videoconferință. Candidații  selectați vor fi contactați cu privire la data și  ora desfășurării interviului.  Informații suplimentare se pot obține la tel. 0269 841425/ int. 123, Biroul  Resurse umane sau la adresele de e-mail:  secretariat@apatarnavei.rodaniela.negru@apatarnavei.ro 

*Având în vedere măsurile excepţionale pentru prevenirea şi limitarea unor posibile îmbolnăviri cu corona-virus, conducerea Societății Piața Prim-Com SA Medias ne aduce la cunoștință că, începând cu data de 01.04.2020, până la încetarea stării de urgență, piața va funcționa după următorul program:

 • Luni – Sâmbăta, între orele 9.00 – 17.00
 • Duminica – Închis

*În contextul în care virusul COVID-19 reprezintă o reală ameninţare la adresa sănătăţii populaţiei, S.C. ECO-SAL S.A. roagă în mod insistent utilizatorii serviciului de salubritate SĂ UTILIZEZE CU PRIORITATE PLATFORMA ONLINE (www.eco-sal.ro, adresa de e-mail ecosal2009@gmail.com, pagina de facebook) a societăţii pentru a formula petiţii/reclamaţii, respectiv pentru depunerea şi obţinerea de documente care au legătură directă cu serviciul de salubritate. De asemnea, ne puteţi contacta şi la nr. de telefon 0374 075 464. Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare.

*Începând din luna februarie 2020, un medic endocrinolog cu studii de sexologie certificate la Universitatea Paris 7 se va ocupa în cadrul Centrului Medical Dr. Vlăduțiu cu informare, consilierea și terapia diverselor tipuri de disfuncții sexuale: lipsa libidoului sau dorințe sexuale exacerbate, afectarea erecției la bărbați (impotența), ejacularea prematură, lipsa orgasmului la femeie, durerea la contact sexual, tulburări de identitate sexuală, trans-sexualism, parafilii, acceptarea orientării sexuale la adolescent (homosexualitate, asexualitate), terapii pentru cupluri cu dificultăți sexuale de cauze organice sau psihologice. Se consiliază sexualitatea femeii însărcinate, sexualitatea în bolile cronice invalidante, sexualitatea vârstei a treia.Programări și informații suplimentare la telefon 0269 843 720 sau 0369 421 272 sau direct la recepția Centrului Medical Dr. Vlăduțiu, din Mediaș, str. I. G. Duca, nr. 34.

*Începând cu 1 februarie 2020 o echipă de chirurgi de la Spitalul Sf. Constantin din Brașov conduși de dr. Bogdan Moldovan vor efectua consultații la Centrul Medical Vlăduțiu. Pentru consultațiile pentru transplant și pentru a doua opinie nu se percep taxe. Consultațiile se fac în vederea intervențiilor de chirurgie robotică și laparoscopică pentru obezitate, transplant renal și hepatic, carcinomatoză peritoneală, cea mai mare experiență în cancerele genitale cu carcinomatoză din Europa de Est, tiroidă, sân, litiaze renale, biliare, etc. Programări și informații suplimentare la telefon 0269 843 720 sau 0369 421 272.