Societăți Comerciale

Societăți Comerciale | Angajări | Locuri De Muncă

*SC SALCONSERV FOOD SRL Mediaş – angajează în condiții avantajoase, Inginer Calitate Industrie Alimentară,
Cerinţele Postului
– Studii superioare finalizate în specialitate – Industria Alimentară sau Managementul Calității;
– Persoana responsabilă, perseverentă, atentă la detalii.
– Experiența în domeniu poate reprezenta un avantaj;
– Bune cunoştinte de utilizare a calculatorului în special: Word, Excel, Internet
Descrierea postului :
– Urmărește respectarea / îndeplinirea cerințelor de calitate precum și a cerințelor legislative.
– Verifică respectarea instrucțiunilor de lucru în toate etapele fluxului de producție și întocmește documentele specifice sistemului de control al calității pentru fiecare etapă.
– Răspunde de menținerea eficientă a sistemului de managementului calității al organizației;
– Elaborează / întocmește documente și fișe specifice în domeniul calității.
– Efectuează analize, evaluări și corecții ale proceselor și producției pentru alinierea acestora cu normele și procedurile în vigoare;
– Respinge produsele neconforme în toate fazele de fabricație și urmărește ca acestea să fie rezolvate în conformitate cu procedurile specifice;
– Participă la rezolvarea cu maxima operativitate a reclamațiilor aparute din partea clienților;
– Elaborează și aplică documentele sistemului calității.
CV-urile se pot depune la sediul societății, str.Carpați, nr33 sau prin e-mail la adresa recrutare@salconservfood.ro, până cel târziu în data de 01.07.2019.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0372 389 213.

*BETTY ICE angajează șofer transpot marfă, cu carnet de conducere categoria C. CV-ul se poate trimite la adresa de email medias@bettyice.ro
Informații suplimentare la telefon 0746 168 108, de luni până vineri.

*SC. GAMMIS SRL dealer DACIA angajează consilier service și consilier piese auto. Persoana interesată trebuie să fie organizată, atentă la detalii, să dețină permis de conducere cat.B, cu experienta in condus și să aibă studii medii sau superioare. Experiența în domeniul auto constituie avantaj. Atribuțiile postului sunt înțelegerea nevoilor clientului și oferirea de soluții adaptate acestora, menținerea legăturii telefonice sau prin email cu clientul pe tot parcursul procesului vânzării, promovarea produselor și serviciilor firmei și alte activități specifice cuprinse în fișa postului. Se oferă salariu fix, bonusuri de performanță și bonuri de masă, se asigură formarea personală și profesională.
CV-ul se poate trimite la adresa de email popa.g@gammis.ro sau se depune la sediul din Medias, str. Brateiului, nr. 35.

*SC APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaş organizează selecție pentru ocuparea postului de consilier juridic pe perioadă nedeterminată.
Cerințele postului:
Studii superioare cu licență, specializare științe juridice
Experiență în domeniul juridic minim 2 ani
Membru al Colegiului Consilierilor Juridici
Cunoștințe avansate de drept comercial, dreptul muncii, drept civil, drept penal
Cunoștințe avansate de operare PC: Microsoft Office
Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
Nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de Legea nr. 514/2003
Competențe generale:
Abilități de comunicare, inițiativă, perseverență
Capacitate organizatorică, de analiză și sinteză
Spirit de echipă, orientare către rezultate
Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:
-Scrisoare de intenție
-CV
-Copie după actul de identitate
-Copii după actele de studii
-Alte documente care să ateste înscrieri, specializări şi certificări suplimentare relevante
-Copie după Carnetul de Muncă / Adeverințe de vechime, care să ateste vechimea în muncă și în specialitate
-Cazier judiciar
-Adeverință medicală cu mențiunea apt pentru funcția de consilier juridic.
Data și ora desfășurării interviului va fi comunicată la depunerea documentelor.
Detalii suplimentare la telefon 0269 841 425/ int 123, Biroul Resurse Umane.

*S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. cu sediul în Mediaş, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, angajează Instalatori Apă-Canal în cadrul Biroului Aparate de măsură-control și Sector Rețele Mediaș.
Cerinţele postului:
Studii medii de specialitate (şcoală profesională/curs de calificare)
Cunoştinţe în următoarele activităţi:
Executarea de instalaţii exterioare de apă;
Montarea de conducte de distribuţie şi armături;
Realizarea de branşamente;
Vechimea în domeniu constituie avantaj.
Candidații vor prezenta la sediul societății, Biroul Resurse Umane,următoarele documente:
-carte de identitate
– diploma/certificat absolvire liceu/ şcoală profesională/curs calificare
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
-cerere de angajare (tip)
Informații suplimentare la telefon 0269-841425, interior 123, Biroul Resurse Umane.

*ARMAX GAZ, societate specializată în producția de aparatură și echipamente destinate industriei gazifiere și petroliere angajează în condiții avantajoase: sudori cu experiență în sudură MIG/MAG, lăcătuși mecanici, operatori CNC, precum si instalatori apă-canal. Se oferă pachet salarial motivant.
CV-urile se pot depune la sediul societatii din Medias, str. Aurel Vlaicu, nr. 35 A sau la adresa de email personal@armaxgaz.ro.
Informații la telefon 0749 029 617.

*S.C. BACHMANN România specializată în producția de echipamente de distribuție a energiei electrice, angajează în condiții avantajoase Operator CNC.
Cerințe:
-absolvent școală profesională sau liceu;
-experiența pe posturi similare constituie avantaj.
CV-urile se depun la sediul firmei BACHMANN, din Mediaș, Strada Stadionului, nr. 88 sau pe adresa de email: raluca.istrate@bachmann.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0756 133 927.

*Societate din domeniul construcțiilor caută pentru colaborare dulgheri, zidari, fierari, finisori, faianțari, rigipsari, specialist izolații termice, specialist execuție acoperișuri, instalatori cu diplomă și /sau experiență în domeniu, organizați ca PFA, Asociație Familială sau Asociație de PFA. Se pot obține câștiguri nete lunare/persoană între 1200 și 1800 euro/lună. Se caută de asemenea echipe de constructiori formați care pot să susțină cel puțin construcția unei case de nivel mediu. Se oferă contracte de colaborare avantajoase cu plata bilunară a sumelor contractate și caștiguri lunare în funcție de numărul specialiștilor între 4600 și 9200 lei.
Calitatea și respectarea termenelor sunt obligatorii.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0049 151 755 355 33 sau la aresa de email botoc.adrian@yahoo.com.

*DELIVERY EXPERTS, firmă care se ocupă cu livrarea produselor comandate pe Amazon, caută curier pentru Augsburg Germania. Se vor livra colete cu greutate medie de 5 kg, conform unui program de 48 de ore, 5 zile pe saptămână, între orele 09:30-19:00. Persoana interesată trebuie să dețină carnet de șofer, categoria B, să aibă cazier fără incidente și voință de muncă. Se oferă salariu între 2400€ -2600€ brut și se asigură cazarea la pensiune contra sumei de 300€/ luna care vor fi reținuți din salariu.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 015254560214, persoană de contact Christian Seidner.

*SC FRIGSISTEM SRL angajează electrician și frigotehnist cu carnet de conducere categoria B. Se oferă salariu atractiv.
Informații la telefon 0724 508 070.

*Hotel/Restaurant Traube Medias, organizeaza interviu pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

• CAMERISTA , OSPATARI
• AJUTOR BUCATAR

Se oferă:

• ANGAJARE IN CONDITII LEGALE, CONFORM CODULUI MUNCII
• SALARIZARE CORESPUNZATOARE PREGATIRII SI EXPERIENTEI
• UNIFORMA DE LUCRU
CV-urile se pot depune la sediul Daflog din Piata Regele Ferdinand I, nr. 15.
Informatii suplimentare puteti obtine la numerele de telefon: 0730 099 300.

*SC SALCONSERV FOOD SRL, angajează Responsabil Achiziții.

Cerințe:
– Studii superioare de specialitate, experiență de 3-5 ani pe o poziție similară
– Abilități foarte bune de comunicare și negociere
– Persoană responsabilă, organizată, atentă la detalii
– Capacitate de lucru în echipă
– Bune abilități de operare PC
– Limba engleză – nivel avansat
– Limba germană – nivel avansat, constituie un avantaj
– Capacitate de a lucra cu proceduri, de a le înțelege și a le implementa

Descrierea postului:
– Prospectare și contactare de noi furnizori, în special furnizori de – materii prime;
– Identificarea necesarului de aprovizionare și plasarea comenzilor către furnizori;
– Analiza și negocierea prețurilor, condițiilor comerciale, termenilor logistici și încheierea contractelor cu furnizorii;
– Efectuarea achizițiilor pe grupe de produse
– Actualizarea permanentă a bazei de date a furnizorilor
– Analiza contractelor de achiziții/prestări servicii
– Analiza permanentă a prețurilor și renegocierea contractelor
– Urmărirea stocurilor pentru a asigura un nivel optim al acestora
– Întocmește rapoarte de analiză privind stocurile
– Prospectează piața pentru furnizori alternativi intern și internaționali
– Supervizează recepția mărfii
– Analiza performanțelor furnizorilor și urmărirea derulării contractelor.

Se oferă pachet salarial atractiv.
CV-urile se vor depune la adresa recrutare@salconservfood.ro sau la sediul societății, str. Carpați nr.33
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0372 389 213.

*Magazinul Easy GO angajează șofer,  2 șefi de magazin cu facultate și 3 ani de vechime în domeniu, 6 casierițe cu 3 ani de vechime și 10 persoane pentru magazin.
Informaţii la telefon 0744 635 452.

*Magazin de mobilă angajează consilier vânzări și montator de mobilă. Se oferă salarii motivante, bonuri de masă și bonusuri.
Informații la telefon 0743 113 254.

*Coindu Romania, cu activitate in confectii textile, angajeaza pentru fabrica din Sarosu pe Tarnave:
Confectioneri/ Operatori control calitate
Se ofera salariu lunar brut care incepe de la 2430 LEI + tichete si multe beneficii.
Transport asigurat.
Informatii la sediul din Sarosu pe Tarnave, nr. 118 intre orele 8:30 si 17:00 sau la telefon 0799 002 508 si 0257 202 022.

*BIG PIZZA angajează bucătari (băieți și fete) și ajutori de bucătar.
Informații la telefon 0744 152 317 sau la sediul BIGG PIZZA între orele 14-16.

*AMBIENT Mediaş, angajează gestionar şi lucrător comercial la raionul parchet şi vopsele.
CV-urile se depun la sediul magazinului Ambient, din Mediaş, str. Iacob Pisso, nr. 2.
Informaţii la telefon 0747 134 995.

*S.C. NOTE BOOM, cu sediul în Mediaş, angajează sudori MIG / MAG cu experienţă şi lăcătuşi mecanici în sudură MIG / MAG cu experienţă în domeniu.
Informaţii la telefon 0751 147 941.

Promoveaza pe Facebook: