Societăți Comerciale

Societăți Comerciale | Angajări | Locuri De Muncă

*Ambient Mediaș angajează stivuitorist, lucrător comercial depozit și gestionar. CV-ul se poate transmite la adresa de email recrutare@ambient.ro sau  la magazinul Ambient Mediaș,  strada Iacob Pisso, nr. 2.vInformații suplimentare la telefon 0770 937 736

*Betty Ice angajează operator introducere date cu atribuții de gestionar. Persoana interesată trebuie să aibă cunoștințe de operare PC, să cunoască programele Word, Excel și programe de gestiune, să aibă domiciliul in Mediaș sau în împrejurimi, disponibilitate de a lucra la temperaturi joase, în depozit frigorific. Doar persoanele selectate în urma analizei CV-urilor, vor fi contactate pentru interviu. Informații suplimentare la telefon 0746 168 108.

*SC APA TARNAVEI MARI SA  Mediaş organizează concurs pentru ocuparea postului de coordonator activitate de transport rutier.

Cerințele postului

 • Studii medii  sau  superioare   
 • Certificat  ARR  – Coordonator  Transport
 • Experiență de cel puțin 1 an în coordonare echipe.  Experiența relevantă  în  posturi similare constituie avantaj
 • Cunoștințe  de  operare PC:  Microsoft Office

Competențe generale

 • Abilități de analiză, ordine/disciplină;
 • Atenție la detalii,  îndemanare;
 • Capacitate bună de relaționare interumană, spirit de echipă;
 • Orientare către rezultate și eficientizarea muncii;

Responsabilitățile postului: Administrează, coordonează și gestionează asigurarea funcționării Parcului Auto;

Principalele Atribuţii:

 • Organizează și realizează toate actele necesare aferente administrării și funcționării Parcului Auto;
 • Verifică, instruiește, organizează și ține evidenta documentelor autovehiculelor:
  1. ITP, rovigneta, dovada tahograf și limitare viteza, polițe de asigurare;
  2. Rute de transport, foi de parcurs, registre, foi de drum, ordine de deplasare, bonuri de combustibil, diagrame;
 • Reprezintă societatea  în raport cu ARR, RAR, Poliție;
 • Asigură derularea activităților de înmatriculări și radieri;
 • Dirijează mişcarea tuturor autovehiculelor societăţii la solicitarea compartimentelor;
 • Coordonează și supraveghează activitatea conducătorilor auto, asigură fluxul de informații dinspre și către șoferi;
 • Urmăreşte atestarea conducătorilor auto conform legislaţiei în vigoare;
 • Programează și optimizează rute sau costuri legate de transport
 • Urmărește modul de întreținere și exploatare a mașinilor, starea tehnică și de curățenie;
 • Întocmeşte şi răspunde de  respectarea planului de revizii şi reparaţii pentru autovehicole;
 • Răspunde de încheierea  asigurarilor  de răspundere civilă auto pentru autovehiculele din dotare;
 • Întocmeşte necesarul de aprovizionat pentru consumurile specifice parcului auto  (anvelope, carburanţi, baterii auto, etc.)
 • Întreţine relaţia cu unităţile de service agreate şi cu firmele de asigurări;
 • Întocmeşte proceduri interne pentru aprobarea deplasării autovehiculelor, corelarea ordinelor de serviciu cu foile de parcurs, verificarea consumului de combustibil şi corelarea cu cantităţile de combustibil alimentat la pompă;
 • Realizează rapoarte de activitate și prognozarea cheltuielilor aferente Parcului Auto
 • Face rapoarte pentru nerespectarea procedurilor interne specifice şi pentru abateri disciplinare;
 • Urmăreşte încadrarea în bugetul alocat pe tipuri de cheltuieli principale şi întocmeşte     rapoarte  lunare privind consumurile şi cheltuielile realizate;
 • Va cunoaște si va respecta prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice,     în trafic intern si internațional

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. CV
 2. Copie act de identitate
 3. Copie certificat ARR manager transport rutier de marfă
 4. Copie Carnet de Muncă / adeverințe de vechime, care să ateste vechimea în domeniu
 5. Adeverință medicală cu mențiunea apt
 6. Permis de conducere

Vor fi acceptate numai dosarele care cuprind documentele  de mai sus.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor:  22.03.2021, la sediul societăţii din  Mediaș,  Aleea Comandor  Dimitrie Moraru, nr.19,  Birou Resurse Umane.   

Modalitate de selecție:  interviu.

Candidații  selectați vor fi contactați cu privire la data și  ora desfășurării  interviului.

Informații suplimentare la tel. 0269 845 919,  Biroul Resurse Umane.

*S.C. MORU CAMION TEHNICA, cu sediul în Valea Viilor, angajează în condiții avantajoase sudori și prelucrători prin așchiere. Programul de lucru este în 2 schimburi. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și se asigură transportul. C.V-urile se pot depune la sediu firmei din Valea Viilor sau la adresa de email: office@moru.ro. Informații la telefon 0747 294 812.

*SC Adincris Muller Med SRL Mediaș angajează șoferi pofesioniști cu permis de conducere categoria C + E de minim 1 an, atestat de transport marfa, atestat ADR, card tahograf, fără cazier, persoană serioasă și disciplinată,  cu experiență de lucru în Comunitatea Europeană de minim 2 – 3 ani. Cunoștințele minime de limba engleză și / sau germană reprezintă un avantaj. Se oferă salariu motivant. Cei interesați pot trimite CV-ul la adresa de mail adincris2017@yahoo.com. Informații suplimentare la telefon 0746 678 623 sau 0749 811 690.

*Magazin de mobilă deschis recent în Mediaș, Șoseaua Sibiului, lângă restaurantul NOIS, angajează în condiții salariale avantajoase, 2 montatori mobilă. Informații la magazinul de pe Șoseaua Sibiului, de la parterul blocului nou de lângă restaurantul NOIS sau la telefon 0770 697 487.

*S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. angajează instalator apă-canal în cadrul Sucursalei Agnita, Departament Operare Rețele.                       

Cerinţe:

 • Studii medii de specialitate (şcoală profesională/curs de calificare);
 • Vechimea în domeniu constituie avantaj;
 • Bune cunoştinţe practice în executarea de instalaţii exterioare de apă şi canalizare, sudură (electric și autogen), montarea de conducte de distribuţie şi armături și realizarea de branşamente;

Cererea-tip însoțită de:

 • copia cărții de identitate,
 • copia diplomei/certificatului de absolvire liceu/ şcoală profesională/curs calificare
 • adeverinţa medicală din care să reiasă că sunteți ,,apt de muncă”

se depun la sediul sucursalei societății din Agnita, str. Avram Iancu, nr. 20. Informații suplimentare la telefon 0269 845 919.

*S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.  Mediaş angajează auditor intern.

 Cerințele postului:

 • studii superioare cu licență în domeniul juridic, economic sau administrație publică;  
 • certificat /diploma de auditor public intern – constituie avantaj;
 • experiență în domeniul studiilor minim 3 ani;
 • vechimea în specialitatea de audit constituie avantaj;
 • cunoștințe avansate de operare PC: Microsoft Office;
 • abilități de analiză și sinteză, comunicare și orientare către rezultate.

Principalele atribuţii:

 • elaborează norme metodologice specifice;
 • elaborează proiectul planului anual și multianual de audit public intern, aprobat de directorul general;
 • efectuează activități de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, eficiență și eficacitate;
 • întocmeşte proiectul şi raportul de audit intern după fiecare misiune şi îl prezintă directorului general pentru analiză şi aprobare;
 • întocmeşte programul de asigurare si îmbunatațire a calității;
 • elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

Cererea de angajare însoțită de:

 • scrisoare de intenție
 • CV
 • copie după actul de identitate;
 • copii după actele de studii, documente care să ateste specializări şi certificări suplimentare relevante pentru concurs;
 • copie după Carnetul de Muncă / adeverințe de vechime, care să ateste vechimea în muncă  și  în specialitate;
 • adeverință medicală cu mențiunea apt.

se va depune la sediul societăţii din Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr.19, Birou Resurse Umane.

Candidații  selectați vor fi contactați cu privire la data și  ora desfășurării concursului. Informații suplimentare la telefon 0269 845 919.