Politica de confidențialitate

INFORMAȚII PRIVIND PROTECTIA DATELOR
Stimati vizitatori!
Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos:

Protecția datelor

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi pus la dispoziţie este deosebit de importantă pentru firma noastră.
Orice informaţii furnizate SC ICA MEDIA SRL prin intermediul site-ului vor fi folosite si protejate potrivit dispozițiilor legale.
Firma nostră administrează toate datele cu caracter personal primite pe parcursul utilizării paginilor web în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si Legea nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
Sc Ica Media Srl își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului modapentrutoti.ro, precum și prezenta Politică de confidențialitate si Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, te rog să vizitezi periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și condițiile pe care le-ai agreat să le respecți.
În cazul în care dvs. puneţi în mod benevol la dispozitia firmei noastre orice date cu caracter personal, sunteţi de acord ca firma noastră., în scopul şi pe durata determinata de specificul operațiunii, să înregistreze aceste date şi să le administreze.
Această Politică stabilește următoarele:
1. ce date personale colectăm și procesăm despre dumneavoastră în legătură cu relația dumneavoastră cu noi în calitate de client și prin utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru și a serviciilor online;
2. de unde obținem datele;
3. ce facem cu aceste date;
4. cum stocăm datele;
5. cui transferăm/dezvăluim aceste date;
6. cum ne ocupăm de drepturile dumneavoastră de protecție a datelor;
7. și cum respectăm regulile de protecție a datelor.
Toate datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în conformitate cu legislația privind protecția datelor din România și UE.
Pe lângă informaţiile furnizate de dumneavoastră, este posibil ca firma noastră să adune informaţii şi în timpul vizitelor dumneavoastră pe pagina de Internet a SC ICA MEDIA SRL sau în aplicaţia pe web a firmei noastre, prin intermediul Instrumentelor noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri).
Putem colecta date personale de la dumneavoastră atunci când vă creați un cont Modapentrutoti în vederea evaluării ofertelor noastre sau achiziționării unui produs din magazinul nostru on-line, când utilizați site-ul web sau alte site-uri accesibile prin intermediul site-ului web, când participați la un sondaj sau concurs sau când ne contactați.
Mai exact, putem colecta următoarele categorii de informații:
a. Numele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, cardul de credit / debit sau alte detalii de plată;
b. Informații detaliate despre cumpărători, care includ numele, data nașterii, sexul;
c. Informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru;
d. Comunicațiile pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, e-mailuri, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare.
Vom procesa orice fel de alte date doar dacă v-ați dat consimțământul explicit sau acest lucru este cerut de legile în vigoare la acel moment dat sau ați facut publice aceste date în mod deliberat.
Firma noastră va utiliza în mod provizoriu următoarele informaţii generate automat – care nu conţin date cu caracter personal – în scopul întreţinerii tehnice a paginii de Internet:
• adresa de protocol de Internet (adresa IP),
• denumirea domeniului (URL),
• datele de accesare,
• istoricul de accesare al clientului (adică paginile vizualizate, link-urile pe care se face click),
• codul HTTP de răspuns,
• datele paginii web de unde se face accesarea,
• cantitatea de octeţi utilizată cu ocazia vizitării,
• data şi durata vizitării,
• datele paginilor vizualizate, sau
• tipul şi limba browser-ului utilizat.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm citiţi secţiunea Cum foloseşte firma nostră Cookie-urile.

Utilizarea şi transmiterea datelor. Confidențialitate

Dacă firma noastră doreşte să utilizeze datele furnizate de dvs. într-un alt scop decât cel pentru care a fost efectuată înregistrarea iniţială, Firma noastră va informa persoana în cauză şi va solicita acordul prealabil al acesteia, acordându-i posibilitatea ca după aceea să anuleze acordul respectiv în orice moment. Firma nu va transmite nici unei terţe persoane datele cu caracter personal pe care le administrează, cu excepţia situaţiilor obligatorii prevăzute de lege, fără acordul prealabil al persoanei în cauză.
Firma noastră va avea dreptul de a utiliza datele cu caracter personal pe care dvs. i le-aţi pus la dispoziţie pentru următoarele scopuri:
• livrarea și plasarea comenzilor
• cercetări de piaţă, analizarea pieţei,
• analizarea obiceiurilor clienţilor,
• întocmirea statisticilor privind vizitatorii,
• organizarea concursurilor cu premii gratuite şi a altor jocuri de noroc,
Firma noastră va trata toate informaţiile referitoare la persoane, la datele cu caracter personal şi la relaţiile de afaceri cu noi, ale clienţilor şi ale partenerilor săi şi ale altor clienţi ca fiind informaţii confidenţiale.
Doar copiii cu vârsta de cel puțin 16 ani pot să-și dea consimțământul. Pentru copiii sub această vârstă, este necesar consimțământul părinților sau al tutorilor legali ai copiilor.

Securitatea prelucrării datelor

Pentru a evita utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal administrate de SC ICA MEDIA SRL şi utilizarea necorespunzătoare a acestora, societatea noastră a luat măsuri complexe tehnice şi de exploatare pentru siguranţă. Supunem sistematic controlului procedurile de siguranţă utilizate de noi şi le îmbunătăţim în concordanţă cu noile dezvoltări tehnologice.

Am desemnat un Responsabil cu protecția datelor („RPD”) pentru a supraveghea respectarea acestei politici. Dacă aveți întrebări cu privire la această politică sau la modul în care ne ocupăm de informațiile dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați RPD la contact@radiomedias.ro. Aveți dreptul să adresați o plângere în orice moment unei autorități de supraveghere. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este autoritatea principală de supraveghere a protecției datelor pentru SC ICA MEDIA SRL, în calitate de operator de date român.

Informare

La solicitarea dvs. în scris, firma noastră vă va informa despre administrarea datelor Dvs. cu caracter personal. O data pe an, aveti dreptul sa obtineti in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele Dumneavoastra sunt sau nu prelucrate.
Prin cererile formulate, in conditiile prevazute de Legea 677/2001, va puteti exercita urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiţiei.
Vă atragem atenţia asupra faptului că de pe pagina de Internet a firmei noastre puteţi ajunge şi pe paginile de Internet ale altor companii şi organizaţii. Firma nostră nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul şi corectitudinea datelor comunicate pe acestea, nici pentru protecţia datelor dvs. În cazul utilizării unor astfel de pagini de Internet, vă recomandăm să vă interesaţi în legătură cu politica de protecţie a datelor pe care o are organizaţia care a publicat pagina respectivă.Asculți acum:

Titlul

Artist

Background