Societăți Comerciale | Angajări | Locuri De Muncă

*Service auto angajează mecanic auto și tinichigiu auto. CV- urile sau cererile de angajare se pot trimite pe email la adresa crosofttest@gmail.com. Informații la telefon 0753 875 801.


*S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. angajează instalator apă-canal în cadrul Sucursalei Agnita, Departament Operare Rețele.                       

Cerinţe:

 • Studii medii de specialitate (şcoală profesională/curs de calificare);
 • Vechimea în domeniu constituie avantaj;
 • Bune cunoştinţe practice în executarea de instalaţii exterioare de apă şi canalizare, sudură (electric și autogen), montarea de conducte de distribuţie şi armături și realizarea de branşamente;

Cererea-tip însoțită de:

 • copia cărții de identitate,
 • copia diplomei/certificatului de absolvire liceu/ şcoală profesională/curs calificare
 • adeverinţa medicală din care să reiasă că sunteți ,,apt de muncă”

se depun la sediul sucursalei societății din Agnita, str. Avram Iancu, nr. 20. Informații suplimentare la telefon 0269 845 919.

*S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. cu sediul în Mediaş, Aleea Comandor D. Moraru, nr. 19, angajează inginer electroenergetică în cadrul Biroului Mecano-Energetic.

Cerinţele postului:

 • Studii superioare de scurtă sau lungă durată în domeniul electroenergetic
 • Autorizație ANRE Grad II B ptr. execuție lucrări de instalații electrice cu orice putere realizabilă și la o tensiune normală mai mică de 1kV
 • Experienţă de specialitate minim 2 ani

Responsabilități principale:

 • Stabileşte şi elaborează necesarul anual de utilităţi (energie electrică şi gaze naturale);
 • Răspunde de gospodărirea raţională a energiei electice şi a gazelor naturale în cadrul societății;
 • Încheie convenţii de exploatare;
 • Întocmeşte situații statistice şi răspunde de raportarea lor la termene;
 • Monitorizează, coordonează  lucrările de executare/ întreținere/ reparații a instalațiilor electrice și a probelor pentru punerea în funcțiune;
 • Dispune în caz de avarii, dereglări sau întreruperi, oprirea şi repunerea în funcţiune a instalaţiilor electrice (posturi Trafo şi staţii de transformare) şi a celor de gaze naturale;
 • Verifică sistematic starea instalaţiilor şi utilajelor privind exploatarea şi siguranţa acestora din p.d.v. energetic şi colaborează cu firmele autorizate pentru efectuarea periodică a reviziilor generale care se impun.

Dosarul ptr. angajare se va depune în cadrul Biroului Resurse Umane  și trebuie să  conțină:

 • C.V.,
 • carte de identitate,
 • ccte de studii și alte certificări relevante,
 • carnet de muncă, adeverințe de vechime  care să ateste experiența în specialitate,
 •  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate.

Informații suplimentare la telefon 0269 845 919.

*Centrul Medical Dr. Vlăduțiu va desfășura un program de screening cu privire la bolile prostatei în perioada octombrie-decembrie 2020. Acestă acțiune își propune depistarea fecțiunilr prostatei, prin consult clinic și paraclinic pentru bărbații cu vârsta cuprinsă între 45 și 75 de ani. Programul se adresează pacienților care nu au fost diagnosticați cu afecțiuni urologice, nu au avut intervenții urologice în antecedente sau controale urologice în vederea depistării unor afecțiuni urologice, în special hiperplazia benignă de prostată. Depistat în stadiile incipiente, cancerul de prostată este cel mai ușor diagnosticabil din patologia umană iar dacă este depistat la timp poate fi tratat cu succes. Programul la Cabinetul de Urologie Dr. Tătaru Octavian Sabin este vineri, între orele 16-20.

*S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.  Mediaş angajează auditor intern.

 Cerințele postului:

 • studii superioare cu licență în domeniul juridic, economic sau administrație publică;  
 • certificat /diploma de auditor public intern – constituie avantaj;
 • experiență în domeniul studiilor minim 3 ani;
 • vechimea în specialitatea de audit constituie avantaj;
 • cunoștințe avansate de operare PC: Microsoft Office;
 • abilități de analiză și sinteză, comunicare și orientare către rezultate.

Principalele atribuţii:

 • elaborează norme metodologice specifice;
 • elaborează proiectul planului anual și multianual de audit public intern, aprobat de directorul general;
 • efectuează activități de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, eficiență și eficacitate;
 • întocmeşte proiectul şi raportul de audit intern după fiecare misiune şi îl prezintă directorului general pentru analiză şi aprobare;
 • întocmeşte programul de asigurare si îmbunatațire a calității;
 • elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

Cererea de angajare însoțită de:

 • scrisoare de intenție
 • CV
 • copie după actul de identitate;
 • copii după actele de studii, documente care să ateste specializări şi certificări suplimentare relevante pentru concurs;
 • copie după Carnetul de Muncă / adeverințe de vechime, care să ateste vechimea în muncă  și  în specialitate;
 • adeverință medicală cu mențiunea apt.

se va depune la sediul societăţii din Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr.19, Birou Resurse Umane.

Candidații  selectați vor fi contactați cu privire la data și  ora desfășurării concursului. Informații suplimentare la telefon 0269 845 919.

*Începând cu 1 februarie 2020 o echipă de chirurgi de la Spitalul Sf. Constantin din Brașov conduși de dr. Bogdan Moldovan vor efectua consultații la Centrul Medical Vlăduțiu. Pentru consultațiile pentru transplant și pentru a doua opinie nu se percep taxe. Consultațiile se fac în vederea intervențiilor de chirurgie robotică și laparoscopică pentru obezitate, transplant renal și hepatic, carcinomatoză peritoneală, cea mai mare experiență în cancerele genitale cu carcinomatoză din Europa de Est, tiroidă, sân, litiaze renale, biliare, etc. Programări și informații suplimentare la telefon 0269 843 720 sau 0369 421 272.

Prietenii Tăi Știu?

ALTE ARTICOLE

Niciun Comentariu.

Lasă Un Comentariu