Societăți Comerciale | Angajări | Locuri De Muncă

*SC Adincris Muller Med SRL Mediaș angajează șoferi pofesioniști cu permis de conducere categoria C + E de minim 1 an, atestat de transport marfa, atestat ADR, card tahograf, fără cazier, persoană serioasă și disciplinată,  cu experiență de lucru în Comunitatea Europeană de minim 2 – 3 ani. Cunoștințele minime de limba engleză și / sau germană reprezintă un avantaj. Se oferă salariu motivant. Cei interesați pot trimite CV-ul la adresa de mail adincris2017@yahoo.com. Informații suplimentare la telefon 0746 678 623 sau 0749 811 690.

*SC ELECTRIC COM 3M SRL, distribuitor de materiale și echipamente electrice, cu o vechime de peste 15 ani în Mediaș, angajează persoană pentru vânzare și consiliere tehnică în magazinul situat în str. Calafat, nr. 2. Se oferă salariu negociabil și bonuri de masă. Scrisoarea de intenție și CV-ul se vor depune la adresa: str. Calafat, nr. 2 între orele 8:00 – 16:00 sau la adresa de mail: electricom3mmedias@yahoo.com.


*Magazin de mobilă deschis recent în Mediaș, Șoseaua Sibiului, lângă restaurantul NOIS, angajează în condiții salariale avantajoase, 2 montatori mobilă. Informații la magazinul de pe Șoseaua Sibiului, de la parterul blocului nou de lângă restaurantul NOIS sau la telefon 0770 697 487.

*S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. angajează instalator apă-canal în cadrul Sucursalei Agnita, Departament Operare Rețele.                       

Cerinţe:

 • Studii medii de specialitate (şcoală profesională/curs de calificare);
 • Vechimea în domeniu constituie avantaj;
 • Bune cunoştinţe practice în executarea de instalaţii exterioare de apă şi canalizare, sudură (electric și autogen), montarea de conducte de distribuţie şi armături și realizarea de branşamente;

Cererea-tip însoțită de:

 • copia cărții de identitate,
 • copia diplomei/certificatului de absolvire liceu/ şcoală profesională/curs calificare
 • adeverinţa medicală din care să reiasă că sunteți ,,apt de muncă”

se depun la sediul sucursalei societății din Agnita, str. Avram Iancu, nr. 20. Informații suplimentare la telefon 0269 845 919.

*S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.  Mediaş angajează auditor intern.

 Cerințele postului:

 • studii superioare cu licență în domeniul juridic, economic sau administrație publică;  
 • certificat /diploma de auditor public intern – constituie avantaj;
 • experiență în domeniul studiilor minim 3 ani;
 • vechimea în specialitatea de audit constituie avantaj;
 • cunoștințe avansate de operare PC: Microsoft Office;
 • abilități de analiză și sinteză, comunicare și orientare către rezultate.

Principalele atribuţii:

 • elaborează norme metodologice specifice;
 • elaborează proiectul planului anual și multianual de audit public intern, aprobat de directorul general;
 • efectuează activități de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, eficiență și eficacitate;
 • întocmeşte proiectul şi raportul de audit intern după fiecare misiune şi îl prezintă directorului general pentru analiză şi aprobare;
 • întocmeşte programul de asigurare si îmbunatațire a calității;
 • elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

Cererea de angajare însoțită de:

 • scrisoare de intenție
 • CV
 • copie după actul de identitate;
 • copii după actele de studii, documente care să ateste specializări şi certificări suplimentare relevante pentru concurs;
 • copie după Carnetul de Muncă / adeverințe de vechime, care să ateste vechimea în muncă  și  în specialitate;
 • adeverință medicală cu mențiunea apt.

se va depune la sediul societăţii din Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr.19, Birou Resurse Umane.

Candidații  selectați vor fi contactați cu privire la data și  ora desfășurării concursului. Informații suplimentare la telefon 0269 845 919.

Prietenii Tăi Știu?

ALTE ARTICOLE

Niciun Comentariu.

Lasă Un Comentariu